Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa van 1966

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111828
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111828

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa naar ontwerp van Lou Jansen en R. Schiltz.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1966

Rodedreef 46 (Schilde)
Villa naar ontwerp van Lou Jansen en R. Schiltz.