Beschermd monument

Watermolen Brembosmolen

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

ID
11183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11183

Besluiten

Brembosmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2272

Beschrijving

Graan- en bloemwatermolen Brembosmolen te Ronse, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: ”als 19de-eeuwse korenwatermolen van het bovenslagtype op een vestigingsplaats die reeds in 1577 vermeld werd.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000792, Watermolen genaamd Brembosmolen, Braambosstraat 13, advies KCML (1987).


Waarden

De watermolen, genaamd Brembosmolen, met inbegrip van het molengebouw, de geul, de maalsluis, de voorsluis, de sluis van het spaarbekken, het waterrad en het roerend werk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Brembosmolen

Braambos 13 (Ronse)
Graan- en bloemwatermolen zogenaamd "Bre(e)mbosmolen". Enige bewaarde molen van de vroegere tien watermolens in Ronse. Gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek, spaarvijver van circa 4 are (zie nummer 11), aansluitend op de bovenloop, een kunstmatige afleiding van de eigenlijke Molenbeek, met afzonderlijke sluizen.