Watermolen Brembosmolen

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ronse
Deelgemeente Ronse
Straat Braambos
Locatie Braambos 13 (Ronse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45041/108.1
  • OO002113

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Watermolen Brembosmolen

Braambos 13, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Graan- en bloemwatermolen zogenaamd "Bre(e)mbosmolen". Enige bewaarde molen van de vroegere tien watermolens in Ronse. Gelegen in een bebost en heuvelachtig gebied aan de Molenbeek, spaarvijver van circa 4 are (zie nummer 11), aansluitend op de bovenloop, een kunstmatige afleiding van de eigenlijke Molenbeek, met afzonderlijke sluizen.

Beschrijving

Graan- en bloemwatermolen Brembosmolen te Ronse, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd: ”als 19de-eeuwse korenwatermolen van het bovenslagtype op een vestigingsplaats die reeds in 1577 vermeld werd.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000792, Watermolen genaamd Brembosmolen, Braambosstraat 13, advies KCML (1987).

Waarden

De watermolen, genaamd Brembosmolen, met inbegrip van het molengebouw, de geul, de maalsluis, de voorsluis, de sluis van het spaarbekken, het waterrad en het roerend werk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.