Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa ontworpen door Jul De Roover

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111834
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111834

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van 1963.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa ontworpen door Jul De Roover

Sint Hubertuslaan 38 (Schilde)
Villa van 1963.