Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Catershof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111836
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111836

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kasteel, grotendeels uit de 19de eeuw, met aanhorigheden en gelegen in sterk beboomd domein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Catershof

Sint Jobsteenweg 21-23 (Schilde)
Kasteel, grotendeels uit de 19de eeuw, met aanhorigheden en gelegen in sterk beboomd domein.