Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van 's Gravenwezel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111840
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111840

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vierkant waterslot uit de 15de - 17de eeuw, binnen vierkante omwatering en neerhof met U-vormige aanhorigheden, landschapspark naar ontwerp van B. Gaine.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van 's Gravenwezel

Sint Jobsteenweg 64 (Schilde)
Vierkant waterslot uit de 15de - 17de eeuw, binnen vierkante omwatering en neerhof met U-vormige aanhorigheden, landschapspark naar ontwerp van B. Gaine.