Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonstalhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111848
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111848

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk woonstalhuis uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, heden verdeeld in vier woningen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonstalhuis

Wijnegemsteenweg 69-71 (Schilde)
Oorspronkelijk woonstalhuis uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, heden verdeeld in vier woningen.