Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bij kasteel Botermelk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111852
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111852

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Aanhorigheden van kasteel Botermelk gelegen aan de zuidzijde van het domein. Hoeve uit laatste kwart 19de of begin 20ste eeuw bestaande uit woonstalhuis met oostelijke langsschuur en noordelijk wagenhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve bij kasteel Botermelk

Acaciadreef 21 (Schoten)
Aanhorigheden van kasteel Botermelk gelegen aan de zuidzijde van het domein. Hoeve uit laatste kwart 19de of begin 20ste eeuw bestaande uit woonstalhuis met oostelijke langsschuur en noordelijk wagenhuis.