Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Suenito

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111853
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111853

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Suenito

Albert Dineurlaan 6 (Schoten)
Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.