Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Le Rubis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111855
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111855

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Le Rubis

Alfons Servaislei 72 (Schoten)
Villa in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.