Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Moldergemmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-02-1994 tot heden

ID
11186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11186

Besluiten

Watermolen Moldergemmolen en watermolensite
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1994  ID: 2614

Beschrijving

De watermolen Moldergemmolen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De watermolen genaamd Moldergemmolen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als functionele en eeuwenoude watermolensite met oude aanleg.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Moldergemmolen

Molenberg 12A (Zwalm)
Molen reeds bekend in 1229, grotendeels 19de-eeuwse korenwatermolen met bewaard houten sluiswerk met trapsgewijze afgewerkte strekdam, binnenwerk grotendeels bewaard.