Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa 't Wit Kruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111863

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De eclectische villa gaat terug op een 18de-eeuwse hoeve, die tijdens de 20ste eeuw in verschillende fases werd verbouwd en uitgebreid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa 't Wit Kruis

Botermelkbaan 91 (Schoten)
De eclectische villa gaat terug op een 18de-eeuwse hoeve, die tijdens de 20ste eeuw in verschillende fases werd verbouwd en uitgebreid.