Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bij kasteel Botermelk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111866

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis en noordelijke langsschuur met aanleunend wagenhuis, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve bij kasteel Botermelk

Botermelkdijk 462A-B (Schoten)
Hoeve met woonstalhuis en noordelijke langsschuur met aanleunend wagenhuis, uit de tweede helft van de 19de eeuw.