Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie villa's in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111875
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111875

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa's met typische halfronde uitbouw en grote glaspartijen, te dateren circa 1930-35.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie villa's in nieuwe zakelijkheid

Bredabaan 1175-1177, 1257C (Schoten)
Villa's met typische halfronde uitbouw en grote glaspartijen, te dateren circa 1930-35.