Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Deuzeld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111886

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Aan de Deuzeldlaan is een wit opgeschilderde gedenkzuil opgesteld voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Deuzeld

Deuzeldlaan zonder nummer (Schoten)
Aan de Deuzeldlaan is een wit opgeschilderde gedenkzuil opgesteld voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.