Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111888
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis en twee verbouwde schuren, gelegen in het zogenaamde domein Gruuthuuze.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Elshoutbaan 228-230 (Schoten)
Hoeve met woonstalhuis en twee verbouwde schuren, gelegen in het zogenaamde domein Gruuthuuze.