Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111893
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111893

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine villa in omheinde tuin te dateren circa 1930.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Grote Singel 64 (Schoten)
Kleine villa in omheinde tuin te dateren circa 1930.