Watermolen Zwalmmolen

Beschermd monument van 07-03-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Munkzwalm
Straat Rekegemstraat
Locatie Rekegemstraat 29 (Zwalm)
Alternatieve naam Ten Bergemolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/118.1
  • OO002239

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Zwalmmolen

Rekegemstraat 29, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk koren- en oliewatermolen, van 1891 tot 1964 in gebruik als graangemaal, intact 19de-eeuws molenmechanisme.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watermolen Zwalmmolen, met inbegrip van beide sluiswerken (hoofdarm en by-pass) met toebehoren en sluismuren; het waterrad; de volledige maaluitrusting, inclusief de drie koppels maalstenen met toebehoren, de haverpletter, het binnenluiwerk, de riemen en de assen.

Waarden

De watermolen genaamd Zwalmmolen, met inbegrip van beide sluiswerken (hoofdarm + by-pass) met toebehoren en sluismuren; het waterrad; de volledige maaluitrusting, inclusief de drie koppels maalstenen met toebehoren, de haverpletter, het binnenluiwerk, de riemen en de assen; is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als 19de-eeuwse bovenslagmolen, die zich in de loop van de huidige eeuw aan de technologische en economische ontwikkelingen heeft aangepast.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.