Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van de Horst

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111900

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oude bedevaartplaats - reeds bekend in de 15de eeuw - gelegen aan de rand van omhaagd en beboomd domein Vordenstein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van de Horst

Horstebaan zonder nummer (Schoten)
Oude bedevaartplaats - reeds bekend in de 15de eeuw - gelegen aan de rand van omhaagd en beboomd domein Vordenstein.