Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111913
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111913

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Priorijlaan 20 (Schoten)
Villa in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.