Beschermd monument

Hoeve Sint-Pietershof: gebouwen

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden
ID: 11192   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11192

Besluiten

Sint-Pietershof met bijhorende gronden
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2803

Beschrijving

De gebouwen van de hoeve Sint-Pietershof, gelegen langs de straat Letterhoutemdorp te Letterhoutem, zijn beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het omliggende perceel waarop de gebouwen zich bevinden beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het Sint-Pietershof is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalig pachthof van de Sint-Pietersabdij te Gent, als zodanig reeds in de 13de eeuw vermeld, waarvan de huidige inplanting minstens tot de configuratie van het begin van de 18de eeuw teruggaat en de woning met stallingen uit de tweede helft van de 18de eeuw dateren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Sint-Pietershof

Letterhoutemdorp 2 (Sint-Lievens-Houtem)
Het Sint-Pietershof, een voormalige abdijhoeve, bevindt zich ten zuidwesten van de dorpskom. De witgeschilderde bakstenen gebouwen van diverse volumes onder zadeldaken van deze grote gesloten hoeve zijn gegroepeerd rondom een rechthoekige gebetonneerde binnenplaats met mestvaalt.