Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Schoten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111920   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111920

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vóór het obeliskvormige hardstenen gedenkteken is op ruime sokkel een monumentale bronzen beeldengroep geplaatst van Jef Strijmans.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Schoten

Sint-Cordulaplein zonder nummer (Schoten)
Vóór het obeliskvormige hardstenen gedenkteken is op ruime sokkel een monumentale bronzen beeldengroep geplaatst van Jef Strijmans.