Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van Sint-Cordula

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111921   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111921

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige pastorie van Sint-Cordula; jaartal 1711 in gevelsteen boven de deur.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van Sint-Cordula

Sint-Cordulastraat 34 (Schoten)
Voormalige pastorie van Sint-Cordula; jaartal 1711 in gevelsteen boven de deur.