Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grenspaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111928

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Grenspaal die de verdeling tussen de wereldlijke en kerkelijke heerlijkheid aangeeft.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grenspaal

Villerslei 109 (Schoten)
Grenspaal die de verdeling tussen de wereldlijke en kerkelijke heerlijkheid aangeeft.