Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster De Villers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 111929   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111929

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gelegen in omwaterd domein afgezet met rododendrons, complex 17de-eeuws hoofdgebouw en groot rechthoekig gebouw ten zuiden.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster De Villers

Villerslei 133, 135 (Schoten)
Gelegen in omwaterd domein afgezet met rododendrons, complex 17de-eeuws hoofdgebouw en groot rechthoekig gebouw ten zuiden.