Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa La Chanterelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111930
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111930

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectische villa met omringende beboomde tuin, gedateerd 1905.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa La Chanterelle

Villerslei 224 (Schoten)
Eclectische villa met omringende beboomde tuin, gedateerd 1905.