Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111933
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111933

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit woonstalhuis met ten oosten langsschuur en ten zuiden bakhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Wijtschotbaan 2 (Schoten)
Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit woonstalhuis met ten oosten langsschuur en ten zuiden bakhuis.