Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve in U-vorm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111955
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111955

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen hoevecomplex met woonstalhuis en twee dwarsschuren opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve in U-vorm

Heidestraat 115, 115A (Puurs-Sint-Amands)
Bakstenen hoevecomplex met woonstalhuis en twee dwarsschuren opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.