Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Hof te Melis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111983

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een omgracht geheel, bestaande uit een voorhof met bijgebouwen en het eigenlijke kasteelcomplex met verschillende volumes uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Hof te Melis

Kasteeldreef 32 (Puurs-Sint-Amands)
Een omgracht geheel, bestaande uit een voorhof met bijgebouwen en het eigenlijke kasteelcomplex met verschillende volumes uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.