Beschermd monument

Brouwerij Rubbens

Beschermd monument van 06-03-1997 tot heden
ID: 11199   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11199

Besluiten

Brouwershuis, voortuin met hekken, binnenplaats, brouwerijgebouw met uitrusting en aanhorigheden
definitieve beschermingsbesluiten: 06-03-1997  ID: 3149

Beschrijving

De voormalige brouwerij Rubbens, gelegen langs de Steenbergstraat te Zonnegem, is beschermd als monument. De bescherming omvat de voormalige brouwerswoning, de voortuin met hekken, de binnenplaats, het brouwerijgebouw met uitrusting en de aanhorigheden.


Waarden

Het voormalig brouwershuis, voortuin met hekken, binnenplaats, brouwerijgebouw met uitrusting en aanhorigheden zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als een representatief voorbeeld van een typisch landelijk industrieel complex, met name een brouwerij met bijbehorend brouwershuis en aanhorigheden, opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw en die gedurende ongeveer een eeuw door dezelfde brouwersfamilie werd uitgebaat. De opmerkelijke vleugel met paardenstallen en duiventoren kwam tot stand bij de latere uitbreiding en aanpassing van de brouwerij in het begin van de 20ste eeuw en valt op door de gave en gedetailleerde architecturale afwerking.
als een typologisch en documentair goed voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van een landelijke brouwerij waarvan de karakteristieke bedrijfsgebouwen, ingeplant rondom een grote gekasseide binnenkoer een grote authenticiteit vertonen. Het brouwershuis , dat in oorsprong opklimt tot het tweede kwart van de 19de eeuw, bewaart een rijkelijk gedecoreerd interieur uit het begin van de 20ste eeuw en illustreert aldus de welstand en het maatschappelijk aanzien van de brouwersfamilie.

industrieel-archeologische waarde

als een representatief voorbeeld van bedrijfsarchitectuur, meer bepaald van een landelijke brouwerij uit de tweede helft van de 19de eeuw met uitbreidingen en aanpassingen uit het begin van de 20ste eeuw, met een karakteristieke aanleg en met een brouwerijgebouw waarvan de technische uitrusting gedeeltelijk bewaard bleef.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij Rubbens

Steenbergstraat 17, 17_3 (Sint-Lievens-Houtem)
Brouwerij Rubbens, een brouwerij met bijbehorende brouwerswoning en aanhorigheden, werd opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw en werd gedurende ongeveer een eeuw door dezelfde brouwersfamilie werd uitgebaat. De opmerkelijke vleugel met paardenstallen en duiventoren kwam tot stand bij de latere uitbreiding en aanpassing van de brouwerij in het begin van de 20ste eeuw.