Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café A la Belle Alliance en burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111994   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111994

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Uniforme voorgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw doch zeker met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Café A la Belle Alliance en burgerhuis

Oude Kerkstraat 13-15 (Puurs-Sint-Amands)
Uniforme voorgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw doch zeker met oudere kern.