Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoekcomplex en burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-09-1979 tot heden

ID
11201
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11201

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 07-09-1979  ID: 1297

Beschrijving

Het hoekcomplex en het burgerhuis, beide naar ontwerp van Prosper Buyck, zijn beschermd als stadsgezicht.Waarden

Twee huizen gelegen Tentoonstellingslaan 98-100 [anno 2015: 102-104] en één huis gelegen Willem Wenemaerstraat 45 zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

Willem Wenemaerstraat 45 (Gent)
Burgerhuis in art nouveau, samen ontworpen met het aanpalend hoekcomplex (Tentoonstellingslaan 104), volgens bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van architect Prosper Buyck.


Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck

Tentoonstellingslaan 102-104 (Gent)
Hoekcomplex van twee panden en aanpalend burgerhuis (Willem Wenemaerstraat 45), volgens bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van architect Prosper Buyck.