Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zusterhuis met meisjesschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 112012   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112012

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een met schijnvoegen gecementeerde baksteenbouw onder zadeldak uit het tweede kwart van de 19de eeuw, aansluitende schoolvleugel uit 1903.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zusterhuis met meisjesschool

Lippelodorp 48 (Puurs-Sint-Amands)
Een met schijnvoegen gecementeerde baksteenbouw onder zadeldak uit het tweede kwart van de 19de eeuw, aansluitende schoolvleugel uit 1903.