Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Museum Romain De Saegher

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112034
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112034

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning met atelier van kunstschilder Romain De Saegher, te dateren circa 1906.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Museum Romain De Saegher

Winkelstraat 38 (Puurs-Sint-Amands)
Woning met atelier van kunstschilder Romain De Saegher, te dateren circa 1906.