Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112193
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112193

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Recent tot woning verbouwde hoeve, uit de 18de eeuw of de eerste helft en het vierde kwart van de 19de eeuw; gelegen binnen een omhaagd en met gras begroeid domein.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Laageind 65 (Stabroek)
Recent tot woning verbouwde hoeve, uit de 18de eeuw of de eerste helft en het vierde kwart van de 19de eeuw; gelegen binnen een omhaagd en met gras begroeid domein.