Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 112198   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112198

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de 'Nordabschnitt'.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse bunker

Molensteeg zonder nummer (Stabroek)
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de 'Nordabschnitt'.