Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112220

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve grotendeels uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

's Hertogendijk 3 (Stabroek)
Hoeve grotendeels uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.