Beschermd monument

Watermolen Zwadderkotmolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden
ID: 11224   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11224

Besluiten

Watermolen Zwadderkotmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2499

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen Zwadderkotmolen te Mater, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “de watermolen werd reeds in de 15de eeuw vermeld, in 1868 werd deze als koren- en oliemolen heringericht en van twee koppels maalstenen in frontale opstelling en van een bovenslagwiel voorzien.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000841, Watermolen genaamd Zwadderkotmolen (J. De Schepper, 1993).


Waarden

De watermolen genaamd Zwadderkotmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Zwadderkotmolen

Zwadderkotstraat 2 (Oudenaarde)
Gelegen aan een zijweg naar de Gaverstraat, naast de Oossebeek en in een gaaf gebleven landschap. Vroegere cirkelvormige spaarvijver ten zuiden opgevuld en thans begroeid met bomen. In oorsprong zeer oude molen.