Watermolen Zwadderkotmolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mater
Straat Zwadderkotstraat
Locatie Zwadderkotstraat 2 (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/204.1
  • OO001212

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Zwadderkotmolen

Zwadderkotstraat 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan een zijweg naar de Gaverstraat, naast de Oossebeek en in een gaaf gebleven landschap. Vroegere cirkelvormige spaarvijver ten zuiden opgevuld en thans begroeid met bomen. In oorsprong zeer oude molen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen Zwadderkotmolen te Mater, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “de watermolen werd reeds in de 15de eeuw vermeld, in 1868 werd deze als koren- en oliemolen heringericht en van twee koppels maalstenen in frontale opstelling en van een bovenslagwiel voorzien.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000841, Watermolen genaamd Zwadderkotmolen (J. De Schepper, 1993).

Waarden

De watermolen genaamd Zwadderkotmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.