Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweetorentjesplein

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112240
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112240

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Binnenhofje met gekasseide doorgang, circa 1985 heringericht als winkelwandelplein; neo-Vlaamserenaissance-stijl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweetorentjesplein

Baron Frans du Fourstraat 4 (Turnhout)
Binnenhofje met gekasseide doorgang, circa 1985 heringericht als winkelwandelplein; neo-Vlaamserenaissance-stijl.