Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112265
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112265

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woningen met in de loop van de 19de eeuw aangepaste voorgevels.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuizen

Begijnhof 23-26, 27 (Turnhout)
Woningen met in de loop van de 19de eeuw aangepaste voorgevels.