Parochiekerk Sint-Anna met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-02-1980 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Annaplein, Nieuwebosstraat, Brabantdam, Zuidstationstraat, Lange Violettestraat, Groene Ooie, Filips van Arteveldestraat, Keizer Karelstraat
Locatie Brabantdam, Filips van Arteveldestraat, Groene Ooie, Keizer Karelstraat, Lange Violettestraat, Nieuwebosstraat, Sint-Annaplein, Zuidstationstraat (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/112.1
  • 4.02/44021/207.1
  • OO001227

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Anna met omgeving

Brabantdam, Filips van Arteveldestraat, Groene Ooie, Keizer Karelstraat, Lange Violettestraat, Nieuwebosstraat, Sint-Annaplein, Zuidstationstraat (Gent)

Voor de parochiekerk Sint-Anna ligt een klein park met Heilig Hartbeeld. Rondom het plein zijn veelal neoclassicistische herenhuizen en burgerhuizen opgetrokken. Ten zuidoosten van de kerk ligt de pastorie van de Sint-Annaparochie.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Keizer Karelstraat 187-197, Gent (Oost-Vlaanderen)

Enkelhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag met zadeldak (pannen), 1844 te dateren.

Gevelwand met neoclassicistische herenhuizen

Sint-Annaplein 31-35, 32-34, Gent (Oost-Vlaanderen)

Oostelijke zijde van het Sint-Annaplein, opgevat als een drie bouwlagen hoge, neoclassicistiscge gevelwand van drieëntwintig traveeën, met herenhuizen met bepleisterde lijstgevels van het enkelhuistype.

Heilig Hartbeeld

Sint-Annaplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Dit standbeeld werd opgericht ter ere van de oorlogsslachtoffers. Het is een ontwerp van de Gentse beeldhouwer Joseph Cornelis. Het betreft een Heilig Hartbeeld op een hoge sokkel, geschraagd door engelen.

Hoekhuis

Zuidstationstraat 2-4, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis met Brabantdam met uitzicht op het Sint-Annaplein, en architecturaal aansluitend bij de linkergevelwand van het plein, daterend van 1841.

Neoclassicistisch burgerhuis

Sint-Annaplein 63, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) met dakkapellen, met aansluitende bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie traveeën. Bak- en hardsteenbouw van circa 1900 doch door gevelornamentiek toch enigszins aansluitend bij de neoclassicistische gevels van midden 19de eeuw.

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Annaplein 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk deel uitmaakte van het middenrisaliet der noordelijke gevelwand rondom het plein. Bovenbouw geaccentueerd door kolossale pilasters en driehoekig fronton boven de vensters van de middenverdieping.

Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 3 en 5, opgetrokken in 1846-1848.

Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 5, opgetrokken in 1846-1848.

Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 3, opgetrokken in 1846-1848.

Neoclassicistische burgerhuizen

Sint-Annaplein 69-73, 74, Gent (Oost-Vlaanderen)

Bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie en twee traveeën aansluitend bij de homogene gevelwanden.

Neoclassicistische hoekhuizen

Sint-Annaplein 16, 30, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistische hoekhuizen naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën.

Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein en in de as van de lijnrechte Keizer Karelstraat, ter vervanging van de oude in 1644 gestichtte Sint-Annakapel in de Lange Violettestraat.

Pastorie Sint-Annaparochie

Nieuwebosstraat 64, Gent (Oost-Vlaanderen)

De pastorie van Sint-Annaparochie werd in 1860-1862 opgetrokken in eclectische stijl naar ontwerp van van architect Jacques Van Hoecke.

Stadswoning

Lange Violettestraat 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met mansardedak (kunstleien), in het midden voorzien van een dakkapel met driehoekig fronton. Bepleisterde lijstgevel van circa 1900.

Twee stadswoningen

Sint-Annaplein 68, Gent (Oost-Vlaanderen)

Twee lage stadswoningen van samen zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, met bepleisterde lijstgevels.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Anna is met haar omgeving beschermd als stadsgezicht.

Waarden

De Sint-Annakerk is met haar omgeving beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.