Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Anna met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11228
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11228

Besluiten

Parochiekerk Sint-Anna met interieur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-1980  ID: 1376

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Anna is met haar omgeving beschermd als stadsgezicht.Waarden

De Sint-Annakerk is met haar omgeving beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Anna met omgeving

Brabantdam, Filips van Arteveldestraat, Groene Ooie, Keizer Karelstraat, Lange Violettestraat, Nieuwebosstraat, Sint-Annaplein, Zuidstationstraat (Gent)
Het vroegere landelijk karakter van de Overschelde en de zogenaamde Hoye werden, na de aanleg van het Zuidstation in 1837, omgevormd tot een moderne stadswijk, door middel van brede lijnrechte straten verbonden met de oude stadskern en voornamelijk convergerend in het Jacob Van Arteveldeplein, sinds 1981 Sint-Annaplein genaamd. Het vierhoekig plein, zou tussen 1841-1845 ontworpen zijn door L. Roelandt, de toenmalige stadsarchitect. Het centrale gedeelte van het plein werd ingericht als een openbare groenzone met paden en met bomen en struiken beplante perken.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Keizer Karelstraat 187-197 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag met zadeldak (pannen), 1844 te dateren.


Ensemble burgerhuizen

Filips van Arteveldestraat zonder nummer, Sint-Annaplein 30 (Gent)
Neoclassicistisch hoekhuis naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën. Aansluitend twee onderkelderde enkelhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën, en drie en een halve bouwlagen, voorzien van een bepleisterde neoclassicistische lijstgevel van circa 1840. De woningen werden in 2020 naar hun vroeger uitzicht gereconstrueerd.


Gevelwand met neoclassicistische herenhuizen

Sint-Annaplein 31-34, 35 (Gent)
Oostelijke zijde van het Sint-Annaplein, opgevat als een drie bouwlagen hoge, neoclassicistiscge gevelwand van drieëntwintig traveeën, met herenhuizen met bepleisterde lijstgevels van het enkelhuistype.


Heilig Hartbeeld

Sint-Annaplein zonder nummer (Gent)
Dit standbeeld werd opgericht ter ere van de oorlogsslachtoffers. Het is een ontwerp van de Gentse beeldhouwer Joseph Cornelis. Het betreft een Heilig Hartbeeld op een hoge sokkel, geschraagd door engelen. Het werd ingehuldigd op 3 oktober 1926.


Hoekhuis

Sint-Annaplein 75, Zuidstationstraat 1-5 (Gent)
Hoekhuis met Sint-Annaplein, waarbij de voorgevelordonnantie aansluit bij de Zuidstationstraat. Hoekhuis met drie bouwlagen een een zijgevel van zes traveeën met eenvoudige rechthoekige vensters, uiterste travee gedicht.


Hoekhuis

Zuidstationstraat 2-4 (Gent)
Hoekhuis met Brabantdam met uitzicht op het Sint-Annaplein, en architecturaal aansluitend bij de linkergevelwand van het plein, daterend van 1841.


Josi-kantoorgebouw

Sint-Annaplein 17 (Gent)
In 1959 liet de Brusselse verzekeraar Jean-Marie Josi op de hoek van het Sint-Annaplein en de Keizer Karelstraat een nieuw kantoorgebouw met appartementen optrekken naar ontwerp van de Brusselse architect Alfons Vanden Berghe.


Neoclassicistisch burgerhuis

Sint-Annaplein 67 (Gent)
Burgerhuis met bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie traveeën, aansluitend bij de homogene gevelwanden van het plein.


Neoclassicistisch burgerhuis

Sint-Annaplein 63 (Gent)
Neoclassicistisch rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapelle. Bak- en hardsteenbouw van circa 1900 doch door gevelornamentiek toch enigszins aansluitend bij de neoclassicistische gevels van midden 19de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Annaplein 8 (Gent)
Neoclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk deel uitmaakte van het middenrisaliet der noordelijke gevelwand rondom het plein. Bovenbouw geaccentueerd door kolossale pilasters en driehoekig fronton boven de vensters van de middenverdieping.


Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 1 (Gent)
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 3 en 5, opgetrokken in 1846-1848.


Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 3 (Gent)
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 5, opgetrokken in 1846-1848.


Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 5 (Gent)
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 3, opgetrokken in 1846-1848.


Neoclassicistisch hoekhuis

Sint-Annaplein 16 (Gent)
Neoclassicistisch hoekhuis naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën.


Neoclassicistische burgerhuizen

Sint-Annaplein 69-74 (Gent)
Burgerhuizen met bepleisterde en neoclassicistische gevel van drie en twee traveeën aansluitend bij de homogene gevelwanden.


Opgaande bruine beuk

Sint-Annaplein (Gent)
Centraal op het Sint-Annaplein staat een imposante bruine beuk, vermoedelijk daterend van de aanlegperiode van het square, halfweg de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein 46A (Gent)
Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein. In 1853 eerstesteenlegging, inwijding van de de nog niet voltooide kerk in 1869. De eerste, oorspronkelijke plannen van de stadsarchitect L. Roelandt werden aangepast en zijn in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de definitieve plannen van J. Van Hoecke.


Pastorie Sint-Annaparochie

Nieuwebosstraat 64 (Gent)
De pastorie van Sint-Annaparochie werd in 1860-1862 opgetrokken in eclectische stijl naar ontwerp van van architect Jacques Van Hoecke.


Twee stadswoningen

Sint-Annaplein 68 (Gent)
Twee lage stadswoningen van samen zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, met bepleisterde lijstgevels.