Beschermd monument

Hoeve met watermolen Oysschemolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

ID: 11229   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11229

Besluiten

Watermolen Oysschemolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2500

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen Oysschemolen te Welden, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd:
”als bovenslagmolen, reeds vermeld in de 16de eeuw; voorzien van twee - oorspronkelijk vier - werkende koppels maalstenen en behorend bij een hoeve van het gesloten, vierkant type.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000842, Watermolen, genaamd Oysschemolen, advies KCML (1993).


Waarden

De watermolen, genaamd Oysschemolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met watermolen Oysschemolen

Oosse 14 (Oudenaarde)
Hoeve van het semi-gesloten type met geïntegreerde watermolen zogenaamd "Toysschemolen", vóór de gemeentegrensaanpassing van 1979 ingevolge de ruilverkavelingen van eind de jaren 1970 gelegen op Welden (met uitzondering van het spaarbekken en de bakoven ten westen van de Oossebeek) en beschreven als watermolen van Welden.