Beschermd monument

Hoeve met watermolen Oysschemolen

Beschermd monument van tot heden

ID
11229
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11229

Besluiten

Watermolen Oysschemolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2500

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen Oysschemolen te Welden, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd:
”als bovenslagmolen, reeds vermeld in de 16de eeuw; voorzien van twee - oorspronkelijk vier - werkende koppels maalstenen en behorend bij een hoeve van het gesloten, vierkant type.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000842, Watermolen, genaamd Oysschemolen, advies KCML (1993).


Waarden

De watermolen, genaamd Oysschemolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met watermolen Toysschemolen

Oosse 14 (Oudenaarde)
Vrij omvangrijk bakstenen gebouwencomplex palend aan de Oossebeek. Ten noorde, gekasseide inrit en overzolderde toegangspoort in bakstenen gebouw onder pannen schilddak van circa 1900. Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak van circa 1900. Ten oosten, uitbreiding uit midden 19de eeuw. Aan de Oossebeek palend bedrijfsgebouw van twee verdieping met in noordelijk deel geïncorporeerde watermolen, naast de hoevepoort. Korenwatermolen bestemd voor bemaling van het veevoeder van het bijbehorend landbouwbedrijf. Verder nog dwarsschuur en bakhuis.