Hoeve met watermolen Oysschemolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mater
Straat Oosse
Locatie Oosse 14 (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/205.1
  • OO001709

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met watermolen Oysschemolen

Oosse 14, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Hoeve van het semi-gesloten type met geïntegreerde watermolen zogenaamd "Toysschemolen", vóór de gemeentegrensaanpassing van 1979 ingevolge de ruilverkavelingen van eind de jaren 1970 gelegen op Welden (met uitzondering van het spaarbekken en de bakoven ten westen van de Oossebeek) en beschreven als watermolen van Welden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen Oysschemolen te Welden, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen als volgt werd gemotiveerd:
”als bovenslagmolen, reeds vermeld in de 16de eeuw; voorzien van twee - oorspronkelijk vier - werkende koppels maalstenen en behorend bij een hoeve van het gesloten, vierkant type.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000842, Watermolen, genaamd Oysschemolen, advies KCML (1993).

Waarden

De watermolen, genaamd Oysschemolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.