Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met watermolen Oysschemolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden

ID: 11230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11230

Besluiten

Watermolen Oysschemolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2500

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde hoeve met watermolen Oysschemolen met de ruime omgeving.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: "Als oorspronkelijke site met landelijk karakter met een nog functionerende watermolen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000842, Watermolen, genaamd Oysschemolen, advies KCML (1993).


Waarden

De onmiddellijke omgeving van de voornoemde watermolen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met watermolen Oysschemolen

Oosse 14 (Oudenaarde)
Hoeve van het semi-gesloten type met geïntegreerde watermolen zogenaamd "Toysschemolen", vóór de gemeentegrensaanpassing van 1979 ingevolge de ruilverkavelingen van eind de jaren 1970 gelegen op Welden (met uitzondering van het spaarbekken en de bakoven ten westen van de Oossebeek) en beschreven als watermolen van Welden.