Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Jacobs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112303
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112303

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Driegevelwoning van drie bouwlagen onder plat dak van 1989, naar ontwerp van architect L. Jansen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Jacobs

Dageraadstraat 16 (Turnhout)
Driegevelwoning van drie bouwlagen onder plat dak van 1989, naar ontwerp van architect L. Jansen.