Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis advocaat Schuermans

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112311

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Rijwoning naar ontwerp van architect R. Van Houtte, 1939.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis advocaat Schuermans

de Merodelei 112 (Turnhout)
Rijwoning naar ontwerp van architect R. Van Houtte, 1939.