Beschermd monument

Het Molenhof: watermolen

Beschermd monument van 20-01-2003 tot heden
ID: 11232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11232

Besluiten

Watermolen Nedermolen met cultuurgoederen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 4002

Beschrijving

De 19de-eeuwse watermolen die hoort tot het Molenhof te Melden, is beschermd als monument.



Waarden

De watermolen genaamd Nedermolen met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting alsook met inbegrip van het verdeelwerk, de bijpas en de schoorsteen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als typologisch zeldzaam voorbeeld van in oorsprong een grote olie- en korenmolen die in 1885 volgens de toenmalige technische en economische opvattingen en vereisten, die verband houden met de ook op het platteland oprukkende industrialisering, werd gebouwd en uitgerust op de plaats van en waarschijnlijk met elementen van een oudere watermolen. Hoewel een deel van de industriële uitrusting is verdwenen blijven er voldoende materiële getuigen van de semi-industriële fase over, zoals de schoorsteen, de oude overbrenging van de stoommachine, de dubbele builmolen en het algemeen uitzicht van exterieur en interieur. Het gaat tevens om een materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de watermolenbouw in een fase van semi-industrialisatie net vóór de waterturbine in Vlaanderen een zekere verspreiding kende.
Een zeldzame karakteristiek vormt ook de overwelfde wateraanvoer.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Molenhof

Pladutse 7 (Oudenaarde)
Zogenaamd "Het Molenhof" achterin aan de Molenbeek, grote vierkante semi-gesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw op oudere kern met thans volledig vernieuwd boerenhuis met nabijgelegen vroegere watermolen en maalderij, de zogenaamd "Nedermolen".