Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Het Molenhof: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-01-2003 tot heden

ID
11233
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11233

Besluiten

Watermolen Nedermolen met cultuurgoederen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-2003  ID: 4002

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van het Molenhof. De watermolen zelf met schoorsteen, bijpas en verdeelwerk, behoort niet tot deze bescherming, maar is apart beschermd als monument.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen genaamd Nedermolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oorspronkelijke molensite die reeds in 1574 wordt vermeld, die nu nog een 19de-eeuwse gesloten vierkanthoeve omvat waar de molen bijhoort en die zowel historisch als visueel (volumes, materiaalgebruik, vormgeving) nog steeds één geheel vormt met de watermolen zelf. De overwelfde bijpas van de molen loopt daarenboven onder een deel van de hoeve door. Tussen de hoeve en de watermolen lag tot voor enkele jaren een spaarvijver die de molen mede van water voorzag.

industrieel-archeologische waarde

als oorspronkelijke molensite die reeds in 1574 wordt vermeld, die nu nog een 19de-eeuwse gesloten vierkanthoeve omvat waar de molen bijhoort en die zowel historisch als visueel (volumes, materiaalgebruik, vormgeving) nog steeds één geheel vormt met de watermolen zelf. De overwelfde bijpas van de molen loopt daarenboven onder een deel van de hoeve door. Tussen de hoeve en de watermolen lag tot voor enkele jaren een spaarvijver die de molen mede van water voorzag.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Molenhof

Pladutse 7 (Oudenaarde)
Zogenaamd "Het Molenhof" achterin aan de Molenbeek, grote vierkante semi-gesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw op oudere kern met thans volledig vernieuwd boerenhuis met nabijgelegen vroegere watermolen en maalderij, de zogenaamd "Nedermolen".