Beschermd monument

Kasteeldomein Ortegat: landhuis

Beschermd monument van 12-07-2012 tot heden
ID: 11234   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11234

Besluiten

Kasteel Ortegat met koetshuis, stal, kasteelpark, voetweg Bulk en boswachterwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2012  ID: 5035

Beschrijving

Het landhuis genaamd kasteel Ortegat, ook gekend als het kasteel van Waasmunster, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werden ook het koetshuis, de boswachterswoning en het park beschermd als monument.Waarden

Kasteel Ortegat of kasteel van Waasmunster is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Het kasteel werd circa 1813 als buitenplaats gebouwd door Albertus Livinus Vermeulen op grond die hij in 1797 met andere eigendommen had aangekocht uit het domein van de afgeschafte abdij van Roosenberg te Waasmunster. De Dendermondse architect Jean-Baptiste Dubois ontwierp het kasteel. Dit buitengoed is sinds 1919 bezit van de familie Ortegat. Het kasteel is een zeldzaam gekend overblijfsel uit het oeuvre van architect J.-B. Dubois en heeft een uitzonderlijk karakter als zeer herkenbare vroeg 19de-eeuwse buitenplaats.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het fraaie en authentieke bouwwerk in neoclassicistische en empirestijl refereert aan de palladiaanse villabouw. Architecturaal valt de constructie op door zijn evenwichtige proporties, een vrij strakke vormgeving en een overheersende symmetrie in aanleg en opstand van de lijstgevels. Zeer kenmerkend voor de bouwperiode en voor dit zeldzaam geworden type buitenplaats uit het eerste kwart van de 19de eeuw zijn de monumentale zuilenportiek centraal in de voorgevel en uitgebouwde rotonde met koepeldak bekroond door belvedère aan de achterzijde. Door deze in het oog springende elementen met hun brede blauwhardstenen toegangstrappen straalt de constructie tevens een voorname allure uit. De lichtgele beschildering van het gepleisterd metselwerk harmonieert op karakteristieke wijze met de grijs getinte elementen van de constructie als van de onderbouw, zuilen, dakbekleding. In een aantal toegepaste venstertypes zoals de serliana is de vormentaal in empirestijl zeer herkenbaar aanwezig.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
Cultuurhistorisch is de vroegere buitenplaats illustratief voor de wooncultuur eigen aan een specifieke periode en van een bevoorrechte kapitaalkrachtige klasse van welstellende burgers en adel.

artistieke waarde

De fraaie proporties, het harmonische en evenwichtig karakter, de smaakvolle stilistische uitwerking van het kasteel Ortegat getuigen van een zeer kwalitatief hoogstaand artistiek ontwerp. Uit de literatuur is bekend dat het interieur aspecten bewaart van een kunstzinnige decoratie in empirestijl.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Ortegat

Belselestraat 2 (Waasmunster)
Het kasteeldomein Ortegat omvat een buitenplaats in neoclassicistische stijl met empire-elementen met bijhorend park in landschappelijke stijl uit de eerste decennia van de 19de eeuw. Het landhuis is één van de weinige gekende en bewaarde realisaties uit het architecturale oeuvre van architect Jean-Baptiste Dubois.