Beschermd monument

Watermolen Bostmolen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID: 11236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11236

Besluiten

Watermolen Bostmolen met cultuurgoederen, waterrad, sluiswerk en oeververdedigingen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4145

Beschrijving

De watermolen Bostmolen of Machelgemmolen te Roborst (Zwalm) is beschermd als monument. De bescherming omvat het het molengebouw met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken zoals de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, het waterrad, het sluiswerk en de oeververdedigingen die aan de molen en het sluiswerk palen.Waarden

De watermolen, genaamd Bostmolen met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen alsook met inbegrip van het waterrad, het sluiswerk en de oeververdedigingen die aan de molen en het sluiswerk palen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als zeldzaam voorbeeld van een zware watermolen met bovenslagrad, uitgerust met vier koppel maalstenen en verder nog gekenmerkt door een monumentale ringmuur rond de asput en door de aanwezigheid, onder andere bij het sleepluiwerk van een bepaald type ijzeren riemwiel. Deze watermolen werd volgens de toenmalige technische en economische opvattingen en vereisten, die verband houden met de ook op het platteland oprukkende industrialisering, circa 1877 in de karakteristieke 'industriële' bouwstijl opgetrokken op de plaats van en met hergebruik van elementen van een oudere molen die zelf was ingeplant op een site die reeds in 1571 gekend was. Het gaat tevens om een materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de watermolenbouw en dit in een fase van semi-industrialisatie net vóór de waterturbine in Vlaanderen een zekere verspreiding kende.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)
Watermolen met sluiswerk op de Zwalm, bakstenen molenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1630.