Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bank van Turnhout

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112382
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112382

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met neoclassicistische gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bank van Turnhout

Gemeentestraat 2-4 (Turnhout)
Eenheidsbebouwing met neoclassicistische gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.