Hoge huis

Beschermd monument van 15-09-1982 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Buitenhof
Locatie Buitenhof 35 (Gent)
Alternatieve naam Gouverneurswoning

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1138.1
  • 4.01/44021/357.1
  • OO001449

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoge huis

Buitenhof 35, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het oudste gedeelte van het gebouw, de gelijkvloerse verdieping in Doornikse kalksteen, dateert vermoedelijk uit de 13de eeuw en behoorde tot de voormalige Sint-Baafsabdij. Het fungeerde als werkplaats (bakkerij of schrijnwerkerij) voor de abdij. In 1760 werd het gebouw de woning van de militaire gouverneur onder het Oostenrijkse Bewind.

Is de omvattende bescherming van

Oorlogsgedenkteken vroeger Sint-Baafsdorp

Buitenhof 35, Gent (Oost-Vlaanderen)

Langs de Prooststraat bevindt zich een gedenkteken ter ere van tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelden uit de wijk. Het werd ingehuldigd op 17 oktober 1920.

Beschrijving

Het pand genaamd het Hoge huis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: voormalige 12de-13de-eeuwse afhankelijkheid van de Sint-Baafsabdij, in de 16de eeuw als onderdeel in de citadel van Karel V opgenomen. In kern 13de-eeuws gebouw, opgetrokken in Doornikse steen, in de 16de eeuw verbouwd en op het einde van de 18de eeuw opgericht als woning voor de gouverneur van de vesting en aldus getransformeerd tot een 18de-eeuwse architectuur met Toscaanse pijlers en driezijdig fronton. De motivering van de artistieke waarde klinkt als volgt: van de nog bewaarde diverse interieurelementen zoals een romaanse overwelfde kelder, 16de-eeuwse schouwen en een 18de-eeuwse trap.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000692, Het Hoge Huis, advies KCML (1982).

Waarden

Het Hoge Huis (Gouverneurswoning) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.